De les moltes proves i propostes que es van produir per a la creació de la instal·lació sobre Wozzeck de Büchner, aquestes imatges, potser reflecteixen amb prou solidesa el mon oníric al qual viu el personatge.

Com a proposta per a possibles desenvolupaments d’espais escenogràfics aquestes construccions poden generar potents imatges poètiques…

@