Marcio va ser el primer títol de la proposta de la I Residència José Estruch. Finalment la peça es va estrenar baix el títol de Coriolano después de Shakespeare

Les primeres propostes de disseny escènic giraven al voltant de la idea de construir una estructura de fusta en la qual els actors pogueren accionar. Entrar, eixir, pujar, baixar… Sobre ella es situaven, penjades, algunes bosses de cànem que contindríem blat. La proposta inicial girava al voltant d’un treball molt físic per part del actors. L’espai devia ajudar a aquesta construcció

Descartada aquesta opció vam proposar una estructura espacial més convencional, a la qual prima la frontalitat. L’eloqüència dels materials ens trasllada als orígens del conflicte que la peça planteja: la pujada del preu del blat. La batalla de Corioles es presenta coma un joc de guerra sobre una gran plataforma: taula, escriptori, pedestal, llit….

@