Projecte no estrenat per a la peça de Joan Ramon Gironès, sobre l’assajament escolar -finalista del Premi Born 2017. La proposta es construeix a partir d’una estructura de gobelins entrecreuats, transitables i impresos amb les imatges del bosc. La llum entre els telons va modificant l’estructura espacial i creant i organitzant els diferents espais de l’acció. Entre les peces tèxtils se situa el mobiliari -pupitres d’escola-.

@